ANIMATION & PRESENTATION

เพิ่มยอดขายด้วยวิธีสื่อสารทางการ ตลาด ผ่าน Animation, Info Graphicimg-header


Service

รับผลิต จัดทำวีดีโออนิเมชั่น ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขาย, สื่อสารการตลาด โดยมีทีมงานมืออาชีพ ที่สามารถช่วยออกแบบ จัดการองค์ความรู้ที่มีจำนวนมาก โดยเน้นใน ประเด็นสำคัญ เพื่อให้วิดีโอของคุณสื่อความหมายได้ดีที่สุด และเข้าใจ ง่ายสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
Benefits

- บริษัทที่ต้องการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านวีดีโอ ให้ผู้ชมสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาข้อมูลนั้น

- องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องการนำมาสื่อสารการเรียนรู้ เช่น ขั้นตอน การทำงาน/ปฏิบัติงาน, การเรียนรู้เนื้อหาภายในองค์กร, จัดการองค์ ความรู้ที่มีอยู่

- โรงเรียน/สถานศึกษา ที่ต้องการสร้างบทเรียนเป็นอนิเมชั่น เพื่อเป็นช่อง ทางในการเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียน/นักศึกษา

Benefits

- บริษัทที่ต้องการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านวีดีโอ ให้ผู้ชมสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาข้อมูลนั้น

- องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องการนำมาสื่อสารการเรียนรู้ เช่น ขั้นตอน การทำงาน/ปฏิบัติงาน, การเรียนรู้เนื้อหาภายในองค์กร, จัดการองค์ ความรู้ที่มีอยู่

- โรงเรียน/สถานศึกษา ที่ต้องการสร้างบทเรียนเป็นอนิเมชั่น เพื่อเป็นช่อง ทางในการเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียน/นักศึกษา
Awesome Features

- สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดว่าต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ เพียงแค่มี Smartphone หรือ Tablet ก็สามารถเรียนรู้ได้

- ลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับข้อมูลภายใน องค์กรแต่ละครั้ง

- สามารถประเมินผล ติดตาม โดยมีแบบทดสอบความรู้ และการแทรคค่า ต่างๆให้ทราบ
Latest ProjectTop